وای خدا مردم از خنده خخخخ ملت قاطی کردند !

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : نوستالژیک ها

لیست پخش ایجاد شد.