لحظه چپ کردن وحشتناک یک کامیون در ایران

عنوان دسته بندی : گوناگون

عنوان کانال : حوادث غیر مترقبه

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.