اخبار المپیک از محل استقرار خبرنگاران و ارتباط زنده با ریو چند ساعت قبل از شروع رسمی المپیک و ... .

کانال : اخبار و حواشی المپیک ریو

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.
متوجه شدم
سرویس اشتراک ویدیو