سهراب مرادی؛ جوان پرانگیزه کاروان وزنه برداری ایران درالمپیک ریو

عنوان دسته بندی : ورزشی

عنوان کانال : وزنه برداری المپیک ریو 2016

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.