آموزش جبر و احتمالات ( تدریس مثال : اثبات باز گشتی - اصل استقراء ریاضی )

کانال : جبر و احتمالات

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.
متوجه شدم
سرویس اشتراک ویدیو