آموزش جبر و احتمالات ( تدریس مثال5 : احتمال )

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : جبر و احتمالات

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.