کسب مدال طلای خالوندی و نقره حیدری در پرتاب نیزه پارالمپیک ریو

عنوان دسته بندی : ورزشی

عنوان کانال : پارالمپیک 2016

لیست پخش ایجاد شد.