تیم پارالمپیک روسیه هم محروم شد.

عنوان دسته بندی : ورزشی

عنوان کانال : پارالمپیک 2016

لیست پخش ایجاد شد.