هرتابرلین 2 - دورتموند 1 ؛ شکست تلخ در المپیک برلین

عنوان دسته بندی : ورزشی

عنوان کانال : telesport1

لیست پخش ایجاد شد.