آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 10

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.