مقصر یا مسبب ؟ - دکتر محمود معظمی

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : آموزش های استاد گرامی (دکتر محمود معظمی)

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.