دوست دختر مردمو ببین . دوست دختر مارو ببین تورو خدا

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : طنزانه

لیست پخش ایجاد شد.