فلج بل چگونه است، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : dry_needling

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.