آشنایی با تکنیک 12 نت

عنوان دسته بندی : موسیقی

عنوان کانال : 118file

لیست پخش ایجاد شد.