دکتر صادق زیباکلام؛ نقدی بر کتاب ؛«غرب چگونه غرب شد»

عنوان دسته بندی : گوناگون

عنوان کانال : دکتر صادق زیبا کلام

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.