8 میلیارد اموال سرقتی !

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : برنامه در شهر - بخش حوادث

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.