بهداشت دهان و دندان در بیماران ارتودنسی

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : توصیه های پزشگی

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.