اکبر عبدی و لهجه ها ی شهرستانی

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : علیرضا

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.