فیلم/ناو روسی مجهز به موشکهای کالیبر عازم سواحل سوریه شد

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرگزاری مهر

لیست پخش ایجاد شد.