فیلم/ آزمایش سامانه اس 300 در رزمایش نظامیان روسی

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرگزاری مهر

لیست پخش ایجاد شد.