زمین را از ارتفاع ۳۰۵۰۰ متری ببینید

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرگزاری مهر

لیست پخش ایجاد شد.