سفیر ترکیه به وزارت امورخارجه احضار شد

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : باشگاه خبرنگاران جوان

لیست پخش ایجاد شد.