ریزش بخشی از سقف کاذب فرودگاه مهرآباد تهران بر اثر شدت باران دیشب

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرفوری

لیست پخش ایجاد شد.