تلاش مردم گمیشان و چارقلی برای جلوگیری از وارد شدن آب به داخل شهر

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرفوری

لیست پخش ایجاد شد.