تردد تانکهای ارتش در شیراز جهت نجات گرفتار شدگان احتمالی در سیل

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرفوری

لیست پخش ایجاد شد.