مصاحبه ی گل ممد در مورد جام جهانی و شانس سعود ایران

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : طنز گل ممد

لیست پخش ایجاد شد.