سخنرانی رهبری بعد از حملات موشکی به پایگاه نظامی آمریکا

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرهای روز

لیست پخش ایجاد شد.