انتقاد شدید فرهاد اصلانی از موضع گیری صداسیما

عنوان دسته بندی : اطلاعات عمومی

عنوان کانال : حواشی هنرمندان

لیست پخش ایجاد شد.