102 - سیگنال های واگرایی مخفی

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : training

لیست پخش ایجاد شد.