اوبر از اولین تاکسی زیردریاییش رونمایی کرد

عنوان دسته بندی : وسیله نقلیه

عنوان کانال : جالب انگیز و دانستنی

لیست پخش ایجاد شد.