جلسه 54 فیزیک دهم - نیروهای بین مولکولی 1 - مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.