جلسه 35 فیزیک دوازدهم-حرکت با شتاب ثابت3 حل فعالیت 2- مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.