جلسه 116 فیزیک دهم - انرژی جنبشی 3 و تست تجربی 90

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.