جلسه 100 فیزیک دهم - نیروی شناوری 2 - مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.