جلسه 97 فیزیک یازدهم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 10 تست ریاضی خ 96 - مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.