جلسه 54 فیزیک یازدهم - پتانسیل الکتریکی 2 - مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.