جلسه 117 فیزیک دوازدهم - نیروی کشش طناب 4 و تست ریاضی 90 - م

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.