جلسه 99 فیزیک دهم - نیروی شناوری 1 - مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.