جلسه 35 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 5 حل تمرین 5-مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.