جلسه 36 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 6 حل 3 سوال-مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.