جلسه 99 فیزیک دوازدهم - نیروی اصطکاک 10 - مدرس محمد پوررضا

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : hamyarphysic.ir

لیست پخش ایجاد شد.