برای زایمان بی حسی از کمر بهتره یا بیهوشی کامل؟؟؟

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : women

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.