معاینه بیمار 12 ساعت بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : orthopedic

لیست پخش ایجاد شد.