معاینه بیمار قبل و بعد از جراحی تعویض مفصل لگن سمت جپ

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : orthopedic

لیست پخش ایجاد شد.