زندگینامۀ تصویری جف بزوس مدیرعامل آمازون - رسانه موفقیت یوکن

عنوان دسته بندی : اطلاعات عمومی

عنوان کانال : اموزشي

لیست پخش ایجاد شد.