افشاگری رضا چلنگر : برانکو از دو سال قبل رفتنی شده بود

عنوان دسته بندی : ورزشی

عنوان کانال : پرسپولیس

لیست پخش ایجاد شد.