سه تار نوازی دلنشین استاد حسین علیزاده

عنوان دسته بندی : موسیقی

عنوان کانال : تکنوازی های ساز های مختلف

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.