کلیپی حیرت انگیز از لحظه فرود کاوشگر چین در سمت پنهان ماه

عنوان دسته بندی : علمی

عنوان کانال : علم و دانش

لیست پخش ایجاد شد.