پرواز استارهاپر از نمای دوربین پهپاد

عنوان دسته بندی : علمی

عنوان کانال : علم و دانش

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.