نماشا رونمایی سونی از یک خودرو الکتریکی با نام Vision-S

عنوان دسته بندی : وسیله نقلیه

عنوان کانال : www.Namasha.com

لیست پخش ایجاد شد.